شعر; مسلمانان حسین، مادر ندارد غریب است و کسی بر سر ندارد ز جور ساربان بی مروت دگر انگشت و ...
بسم رب الزهرا به روایت نود و پنج روز، این روزها مادر هنوز توی بستره این شبها مادرمون از پهلو ...
موج خشونت‌ها علیه مسلمانان از یک ... 12:33 بودای خوابیده در قفسه انگار قصد بیدار شدن ندارد ...