به گزارش پارس ناز نام این دختر شیلا Radziewicz است و بدون دست به شکل طبیعی متولد شده است پزشکان ...
با شروع برنامه «کافه سوال» تلویزیون این روزها بحث عمل های زیبایی کهبازیگران زن ایرانی که از ...