رئیس سازمان بورس گفت: زیرساخت های لازم و خدمات آموزشی برای عرضه اوراق سلف نفتی فراهم شده و ...
در حالی که ابهامات زیادی پیرامون انتشار اوراق سلف نفتی وجود ... زنان خانه‌دار از مزایای ...
خبرها حکایت از انتشار اوراق مشارکت نفتی در چند روز آینده دارد و در این بین بسیاری از ...
فعالان در بازار سرمایه اعتقاد دارند انتشار اوراق سلف نفتی و استانداردسازی و اجرای معاملات ...
یکی از مناسب‌ترین ابزارهای مالی اسلامی برای این کار اوراق سلف ... سلف موازی استاندارد نفتی ...
فروش اوراق سلف نفتی یکی از روش‌های نوین برای جذب سرمایه در صنعت نفت است که از سال گذشته در ...
رستم قاسمی گفت: پیش‌فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتی، یکی از روش های نوین برای جذب ...