سمت کرج ممنوع است و با اعلام مامورین پلیس راه ... کنترل ترافیک پلیس ... نیروی انتظامی در... مرکز ...
... مهري از پليس راه ... فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس ... و رانندگی نیروی انتظامی ...
نیروی انتظامی ... بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی ... با سلام پلیس راه سال ...