تصویری از شهرک غرب، نما از بالای مجتمع تجاری و مرکز خرید ... گلستان در شهرک غرب نزدیک ...
مرکز خرید میلاد نور میلاد نور نام یکی از مشهورترین مراکز خرید مدرن ایران واقع در محله شهرک ...
یکی از مراکز خرید موجود در محله شهرک غرب تهران، مجتمع تجاری گلستان است. ... مرکز خرید گلستان.
پاساژی که کلی خاطره به همراه داره اونم برای بچه های دهه ۶۰ غرب ... شهرک غرب ... مرکز خرید گلستان ...
در سال ۱۳۴۰ «مجتمع مسکونی شهرک غرب ... سلام میخواستم ببینم اسم پارکی ک کنار مرکز خرید گلستان ...
مرکز خرید گلستان ... های مرکزی مترو رسانده و از انجا با یک کورس تاکسی به شهرک غرب و گلستان ...