وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمد توکلی را به سمت رییس مرکز حراست این ...
شکیل پرونده الکترونیکی سلامت یکی از ماندگارترین اقدامات حوزه بهداشت است / فعالیت حوزه ...
3 تير 1393 مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نگاه ما در حراست ...
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی بهداشت و درمان و حراست جذب ...
یادداشت قائم مقام وزارت بهداشت در پاسخ به نامه یکی از اساتید پاتولوژی ; ... رییس مرکز حراست. 5:
مرکز بهداشت ... دانشگاه بر اساس ابلاغیه مرکز حراست وزارت متبوع با ۲۲ ردیف کارشناسی ...