گروهک تروریستی رباینده پنج مرزبان ایرانی از منطقه مرزی جکیگور در جنوب سیستان و بلوچستان ...
مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده توسط گروهکی تروریستی موسوم به جیش العدل با استقبال مقامات ...
تلاش ها برای آزادی مرزبانان ربوده شده ادامه می دهد ... ربوده شده ایرانی به وزارت امور خارجه ...
وزیر کشور با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با مسئولان پاکستانی از قول مساعد آنها برای آزاد ...