تکمیل ظرفیت کارگاه بادی پامپ بانوان لطفا مراجعه نفرمایید باتشکر روابط عمومی هیات ورزشهای ...
دارای کادر مربی گری مجرب و ... ، تی آر اکس ، بادی پامپ ، پیلاتس ، اسپینینگ ، ریوابس ، زومبا ...
بادی پامپ ... این رشته ورزشی به صورت معلق و براساس وزن بدن صورت میگیرد دانش مربی در شناخت ...