اعمال ماه صفر در المراقبات حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي ... بهر صورت بر مرد مراقبت واجب است ...
ماه صفر به نحوست معروف و مشهور است. برای رفع این نحوست هیچ چیزی بهتر از صدقه دادن و اعیه و ...
المراقبات مراقبات ماه محرّم مراقبات ماه صفر مراقبات ماه ربیع الاوّل مراقبات ماه ربیع الآخر
در این بخش تمامی اشعار مربوط به ماه های محرم و صفر و وقایع آن درج می گردد. استقبال از محرم ( 806 ...
ماه صفر دومین ماه قمری است که برای آغاز آن اعمالی ذکر شده از جمله نماز، روزه و خواندن قرآن.
اعمال ماه صفر: اوّل ماه صفر: آغاز جنگ صفّين، مطابق نقل مورّخان در سال 37 هجرى است. جنگ صفّين از ...
همشهری آنلاین: جمعه ۲۲ آبان ماه مصادف با اول ماه صفر است، صدقه دادن و خواندن دعای «یا شَدیدَ ...
اول صفر. ۱-۱. اول صفر ... در پانزدهم ماه مبارك رمضان سال سوم هجري در مدينه به دنيا آمد، آن حضرت ...