مراسم تنفیذ ریاست جمهوری روحانی(+تصاویر و جزئیات) سنگ اندازی بانک ها در مسیر توسعه کهگیلویه ...
اليا اورنبرگ در رمان كوچه اي در مسكو جمله جالبي داره كه كسي در مراسم ... چاورز بوده ...
غارت بيت المال، ننه چاورز، مديريت ... براي يك كمونيست از خدا بي خبر در يك كشور اسلامي مراسم ...
چاورز  احمدی ... اهم سخنان احمدی نژاد در مراسم رونمایی از سایت جدید خود در ادامه می آید: ...