فرهنگ و هنر فرهنگ زندگیآداب و رسوم عید غدیر در شهرهای ایران. ... مراسم شب‌های ... در شب عید ...
یکی از آداب عید نوروز خواندن نماز عید است.آداب عید نوروز-عید نوروز چون اعیاد اسلامی، از آداب ...
در حالی که برخی منابع از بر هم ریختن مراسم... جشن عید غدیر در شهر حاجی ... ایران سامانه ...
مراسم جشن عید سعید غدیرخم عید امامت و ولایت به همت رايزني هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ...
در ایران ۴ روز نخست فروردین که ... از دیگر مراسم عید نوروز، یکی هم آماده کردن ... عید غدیر ...