براساس اعلام نظر آیت الله خامنه ای، روز یکشنبه در ایران ... مراجع تقلید در ... کنونی تان قابلیت ...
در حال حاضر بین مراجع اعلم کیست؟, پرسشکده: مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران، بانک سوال و جواب ...
صفحۀ اصلی » پاسخ به شبهات » سایت های مراجع تقلید : سایت مراجع تقلید به ترتیب الفبا
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز بحمد الله تعداد مراجع در ایران زیاد است .
سوال:آیا تقلید به شیوه کنونی در ایران امروز درست است-اگر اشتباه است اصلاح آن نباید از طرف ...
بزرگ ترین نعمت خداوند برای ایران اسلامی در دوران کنونی را ... مراجع عظام تقلید و عارفان ...