مقصودلو، حسینقلی‌، مخابرات‌ استراباد، به‌ کوشش‌ ایرج‌ افشار و محمدرسول‌ دریاگشت ...
ایلیم گونیم بولماسه+ آییم گونیم دوغماسین. ۳۰ آبان ۱۳۸۹. ماهیت و فرجام قیام ملی ترکمنها
مخابرات استرآباد: این کتاب حاوی گزارش‌های حسینقلی مقصودلو مشهور به وکیل‌الدوله می‌باشد ...
♥♥عشقیم ترکمن♥♥ - عثمان آخوند - سلام عزیز دوسلار وب عشقیم ترکمن خوش گلدینگیز
turkmen ترکمن turkman. ماتاجی یکی از شاعران قرن 13 هجری می باشد. آثار این شاعر به صورت وسیع در میان ...