محمود احمدی‌نژاد (متولد ۶ آبان ۱۳۳۵) سیاستمدار ایرانی است که ششمین رئیس‌جمهور ایران از سال ...
گذارد در ادامه این نشست محمود احمدی افزادی مجری برنامه... پاسخ به این خواسته افزادی گفت اگر ...
احمدی افزادی در کنار 14سال تدریس در ... شبکه تلویزیونی "شما" با حضور آقای محمود احمدی ن ...
حسین صفاری دکتر محمود احمدی افزادی دکتر حسن عابدینی بیژن... کد خبر: ۵۸۴۱۳۷۰ تاریخ انتشار: ...
مهمترین اوون خوبی ها مدیر دانشگاه بود " جناب آقای محمود احمدی افزادی مديرکل سابق اخبار ...
روزه دکتر روحانی "محمود احمدی افزادی" که در سال ۸۶... به گزارش افکار احمدی افزادی پیش از این ...
سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران
غیر محرمانه:مستند مناظره غیر محرمانه با اجرای محمود احمدی افزادی از شبکه دو که به واکاوی و ...