محمد علی (به ... ، چند سالی از رینگ بوکس دور ماند تا این که بالاخره اعتراض او به حکم قاضی، در ...
حضرت سید علی قاضی پس از ... إلهی فکما فلقت البحر لموسی و نجیته أسئلک أن تصلی علی محمد و آل ...
و المسلمین آقای حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی رحمه‏الله به عموم مسلمانان متعهد
بسم الله الرحمن الرحیم مصاحبه با آقای سید محمد علی قاضی نیا مصاحبه با یکی از فرزندان حضرت ...