استصحاب یا اعتبار حالت سابق اصلی در اصول فقه و حقوق، به معنای حکم به بقای چیزی‌ست که پیشتر ...
1- تعریف جرم سیاسی محدوده جرایم سیاسی به دشواری قابل تشخیص و تعیین است. قلمرو بزهکاری سیاسی ...
بررسی وضعیت حقوقی کوچه بن‌بست علاوه بر آن‌که می‌تواند پژوهشی با مبنای نظری و تحقیق در ...
‎ ‎چکیده: جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه ...
دانلود کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو (جلدسوم) - شمس لنگرودی تعداد بازدیدها : 6606 ... سعید جعفری ...