راهنمای ثبت درخواست مجوز رسانه (چاپی ، الکترونیکی (در صورتی که متقاضی صدور مجوز نشریه می ...
- درخواست صدور مجوز انتشار نشریه ... نشریه الکترونیکی - نشریه‌ای است در محیط دیجیتال با همان ...
تبصره ۱ ـ نشریه الکترونیکی ، نشریه ای است که ... فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز انتشار‌ 49 رسانه و تغییر وضعیت 101 رسانه مکتوب و ...
با راه اندازی طرح «سامانه جامع رسانه‌های کشور» روند دریافت مجوز نشریه الکترونیکی شد....
4 – نشریه الکترونیکی: ... نشریه‌ای است که مجوز انتشار خود را از اداره‌کل امور مطبوعات و ...
با راه اندازی طرح «سامانه جامع رسانه‌های کشور» روند دریافت مجوز نشریه‌ها الکترونیکی شد و ...
2- در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه ... نشریه مورد تقاضا. 5- مجوز ...
FlipCreator یک نرم افزار انتشار الکترونیکی است که اجازه می دهد شما نشریه های الکترونیکی تعاملی ...
FlipCreator یک نرم افزار انتشار الکترونیکی است که اجازه می دهد شما نشریه های الکترونیکی تعاملی ...
مجوز انتشار نشریه; مجوز ... فرم های الکترونیکی. ... صاحب امتیاز فردی است که جواز انتشار نشریه ...
نشریه الکترونیکی که ... این در حالی است که پیگیری این نشریات که بدون مجوز و یا اجازه نامه ...
پروسه اخذ مجوز نشریات، الکترونیکی ... متقاضیان دریافت مجوز نشریه، از این پس می‌توانند با ...
هیأت نظارت بر مطبوعات در نشست امروز خود شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات و پایگاه‌های ...
مجوز بعد از چاپ کتاب(اعلام وصول) ... مجوز نشریه(چاپی و الکترونیکی) آشنایی با اداره ...
نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای ... مراجع قضایی بدون مجوز ... و نشریه مزبور موظف است ...
در اینجا می خواهیم ساده ترین روش تهیه و ساخت یک کتاب الکترونیکی pdf بدون هیچ برنامه اضافی در ...