رییس سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مقابله با پدیده گرد و غبار ... مبارزه با پدیده گرد و ...
همایش بین المللی «مقابله با گرد و غبار؛ چالش ها و راه حل ها» صبح امروز (دوشنبه) با حضور ...
برگزاری کنفرانس مقابله با گرد و غبار در تهران امیدها به پیشرفت مذاکرات زیست محیطی در منطقه ...