دوم محرم سال شصتم هجری (ورود امام حسین و یارانش به سرزمین کربلا) پس از رسیدن نامه عبیدالله بن ...
در روز سیزدهم محرم سال 61 هجری قمری، اسرای کربلا را وارد شهر کوفه کردند.
محرم سال 61 هجری - این ... در سال 55 ه ق والی بصره شد و در سال 60، یزید او را در همین منصب ابقا کرد و ...
امام حسین علیه السلام در روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری به كربلا ... ابر خون ماه عارضت ...