شاسی‌بلند سایز کوچک ... اگر خواستید ماشین ایرانی بخرید مستقیما برید ماشین چینی بخرید چون ...
البته نباید انتظار چندانی در زمینه کیفیت ساخت و مواد از این چینی کوچک داشت. ... ماشین i20 2015 ...