... متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري كه طي ... ماده 96- كارمندان ... ماده (1) قانون نظام ...
... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری ... این قانون. ماده ... ماده 96 ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (117) ... متن ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری:
... قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده 65 قانون ... بیمه 96; براساس ...
... ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري, ماده 5 قانون مديريت خدمات ... وضعیت خرید الحاقیه بیمه 96;
ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری ... موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات ... قانون بودجه 96 ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 96 - کارمندان ... این افزایش حکم ماده(8) قانون تنظیم بخشی ...
قانون استخدام کشوری ... ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی‌خواهند بود. ... ‌ماده 96 ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 96 - کارمندان ... این افزایش حکم ماده(8) قانون تنظیم بخشی ...
قانون مدیریت خدمات کشوری; ... ماده (24) قانون ... با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري ...
تقویم کاری 96 برای ... (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ... ماده (50) قانون برنامه ...
متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ... 2- ماده 7 قانون به شرح ... 96 ...
موادی که در قانون مدیریت خدمات کشوری به محض ابلاغ رئیس ... ماده (1) قانون نظام هماهنگ ...
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ با اصلاحات تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ... این قانون. ماده ۱۲. ...
... ماده 68 قانون مديريت ... آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را شاهد ... بودجه 96 اعلام نظر ...
Jul 24, 2012 · ... 88 و 89 برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت و ... تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 41 تا 44; ... استخدام. قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 45 تا 52;
... قانون مديريت خدمات كشوري و ... مدیریت خدمات کشوری; ... موضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات ...