... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری ... این قانون. ماده ... ماده 96 ...
... متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري كه طي ... ماده 96- كارمندان ... ماده (1) قانون نظام ...
قانون استخدام کشوری ... ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی‌خواهند بود. ... ‌ماده 96 ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 96 - کارمندان ... این افزایش حکم ماده(8) قانون تنظیم بخشی ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده 65 قانون ... بیمه 96; براساس ...
... شرايط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات ... به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری : ...
... آیین نامه اجرایی مواد 84، 86، 87، 90، 91 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری ... در اجرای ماده 90 قانون ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ... اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی ...
... در تبصره یک ماده 109 قانون به 5 ... مواد 109 و 110 قانون خدمات کشوری شود، در این ...
گروه اطلاع رساني يزدفردا "متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری ... قانون ماده ... ماده 96 - مدیران و ...
... آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و ... مشاور خدمات مدیریت کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ با اصلاحات تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ... این قانون. ماده ۱۲. ...
... ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري, ماده 5 قانون مديريت خدمات ... وضعیت خرید الحاقیه بیمه 96;
... دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات ... قانون مديريت خدمات كشوري و ...
قانون مدیریت خدمات کشوری; ... ماده (24) قانون ... با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري ...
ماده 2 قانون مدني مقرر ... قانون خدمات كشوري و يا قانون ... قانون مدیریت خدمات کشوری ...