ماده 1: این آیین نامه در اجراى ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به ...
خوگرفتن و وابسته شدن جسمی، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ... 1-استعمال مواد مذکور در ماده ...
مواد مخدر عوارض مصرف شیشه اعتیاد به شیشه عوارض ... 26 بهمن 1395 ... عوارض خطرناک مصرف ماده مخدر ...
قانون مبارزه با مواد مخدر ... 0101/6150 مورخه 26/5/1377 رياست ... به جرائم مواد مخدر مي‌باشد. ماده ...
كراك يك ماده مخدر است كه ... توهم زاها مجموعه نا هماهنگ و گسترده اي از مواد مخدر را تشكيل ...
ماده مخدر (Narcotic) یا ... مواد مخدر پس از مصرف وارد سیستم ارتباطی مغز شده و فرایند عادی ارسال ...
دستور العمل ماده 15; ... آئين‌نامه داخلي كميسيون موضوع 26; ... «گردش مالی مواد مخدر ۱۵۰۰ میلیارد ...
قانون مبارزه با مواد مخدر ... 0101/6150 مورخه 26/5/1377 رياست ... به جرائم مواد مخدر مي‌باشد. ماده ...
تریاک در مقایسه با مواد مخدر دیگر، خام ... این ماده مخدر ابتدا باعث حس ... و معاهده ژنو (26 ...
ماده 12 ـ هر کس مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي ... ماده 29 ـ (اصلاحی 26/8/1380 روزنامه رسمی ...
ماده 12 : هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه باز پروري و ... ماده 26 : هر كس ...
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دبیرخانه ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز در ...
ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد ... ماده ۳: در مواد ۶ و ۹ قانون که تکرار جرم ...
تاثیر مصرف مواد مخدر شیشه در 10 ماه + ... 6 سال سابقه ی اعتیاد داشتم به 5 ماده ی مخدر و محرک
قانون مبارزه با مواد مخدر. ماده 1 : ... ماده 26 : هر كس به قصد متهم كردن ديگري ، مواد مخدر و يا ...
متن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 با آخرين اصلاحيه ( مصوب ...