به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، آقای محسن رضایی! ... صیاد شیرازی زدی ... و ماجرای ...
فرمانده تیپ‌ها، هم به آقای محسن رضایی و هم به بنده ... مثل صیاد شیرازی و محوریت آقا ...
به گزارش روزنامه تابناک، روزهای پایانی تیرماه 92، تهران، محله نواب، خیابان مرتضوی. ساعت ...
آن سالها کمال خرازی جوان و رییس خبرگزارى جمهورى اسلامى بود، محسن رضایی و صیاد شیرازی در ...
فرمانده اسبق سپاه پاسداران یادداشتی را از شهید صیاد شیرازی در ... محسن رضایی ... و خاطره آن ...
محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و شهید صیاد شیرازی فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش ...