خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حاوی اطلاعات مربوط به ۶۹ زندانی سیاسی و امنیتی محبوس در زندان ...
لیست زیر اسامی، حکم و اتهامات بیش از هشتاد زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندان رجایی‌شهر ...
لیست زیر اسامی، حکم و اتهامات بیش از هشتاد زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندان رجایی‌شهر ...
دست کم ٧ زندانی در زندان رجایی شهر کرج ... این زندانیان که عمدتا متهم به ارتکاب “قتل ...
چند سال با او در ۳۵۰ و رجایی‌شهر هم بند ... زندانیان سیاسی اعتصابی یاد شده اعلام کرده‌اند ...