پ ن پ,پ ن پ جدید,پ ن پ سال ,جوک پ ن پ,طنز پ ن پ,پـَـ نـَـ پـَـ,پـ نـ پـ,پـ نـ پـ جدید,طنز پ ن پ,خنده ...
پ ن پ x پس نه پس x جملات پ ن پ x جملات پ نه پ ... سایت لبخند و تلخند از تابستان سال 1393 در زمینه ...
پـَـــ نَ پـَـــ تک پسر خونه ست، ما 60 نفرو هم از پرورشگاه ورداشته اورده بیایم ... » کمی لبخند
کبوتر با کبوتر ، باز با باز ؟ پَ نَ پَ الاغ تک شاخ با مرغ مگس خوار سوسک آفریقایی با نهنگ سرچکشی !
بيشتر لبخند بزنيم و به ياد داشته باشيم كه : اين #خط_فاصله خيلی كوتاه است !!!.. #پ_ن_پ
شما هم از خواندن جملات طنز پ ن پ خیلی لذت برده باشید . p30java در این کد ۱۰۰ جمله پ نه پ جدید را ...
پریشب تو خیابون میرفتم داشتم با فندکم بازی میکردم، پلیس رد شده میگه اون چیه؟ فندکه؟میگم پ ...
میگم : پَ نه پَ اومدم ۲ تا از این پیرمردها رو ببرم بزرگ کنم ! … . . به استاد میگم لطفا کمکم کنید ...
پ ن پ جديد تو رستوران پیشخدمت و صدا کردم. میگم آقا توی سوپ من مگس افتاده! میگه مرده؟ پـَـَـ ...