انتشار این متن در سایت پزشکان بدون مرز در راستای حمایت از ... خانواده و جلو گيري از ...
متنکامل قانون حمایت از خانواده ... جدید حمایت از خانواده 92 ... لایحه جامع وکالت از ...
... حمایت خانواده که با عنوان لایحه ... حمایت خانواده. ... مشاوره خانواده از ...
تبصره ۲ ـ وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت‌خانواده که از ... جدیـد ¤ ¤ ¤ خلاصه ای ...
متن کامل لایحه حمایت خانواده، به همان شکلی که از دولت به مجلس فرستاده شده، در زیر آمده است.
... کرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها ... لایحه حمایت از خانواده دارای ... جدید متهم ...