مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از ... 4 › خانم لاله افتخاری
لاله افتخاری; نماینده دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و نهم مجلس شورای اسلامی
لاله افتخاری، متولد ۱۳۳۸ در ... قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. ... این نماینده مجلس ...
Feb 15, 2016 · دکتر لاله افتخاری ، نماینده مردم ... با لاله افتخاری ... آینده مجلس شورای اسلامی ...
(نماینده مجلس شورای ... به گزارش «فردا»، لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ...
به نقل از تسنیم، لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خود ...
لاله افتخاری، عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز حضور زنان در ورزشگاه ...
... گفتگو با دکتر لاله افتخاری نماینده ... تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون ...
... گفتگو با دکتر لاله افتخاری نماینده ... تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون ...
سرکار خانم دکتر لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن مجلس شورای اسلامی
لاله افتخاری نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی بوده و ...
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای ... یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ... لاله افتخاری: ...
لاله افتخاری در نامه ... معطر گشته در مجلس شورای اسلامی نماینده ... نماینده مجلس شورای ...
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ... نماینده مردم تهران ... پاسخ لاله‌افتخاری به ...
لاله افتخاری: ... لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی ... ما در مجلس شورای اسلامی برای ...
... لاله افتخاری نماینده مجلس شورای ... مجلس شورای اسلامی ضمن حضور ... لاله افتخاری: ...
لاله افتخاری، نماینده مجلس ... لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای ... مجلس شورای اسلامی با ...