مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از ... 4 › خانم لاله افتخاری
لاله افتخاری، متولد ۱۳۳۸ در ... این نماینده مجلس ... قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی ... دکتر لاله افتخاری ... نماینده مجلس نهم در رسانه ...