شعري در وصف كوروش كبير. شعری از شاعر باذوق "صادق علی حق پرست" که منشور کوروش را به نظم کشیده است.
سخنان ناب بزرگان - كوروش كبير - دكتر علي شريعتي ، ارسطو ، افلاطون ، سقراط ، آندره ژيد ، شكسپير ...
دختر كوروش با پیروی از آیین پیشینیان، همه نژادها، گروه ها ... شعر سهراب از زبان كوروش: ...
کوروش کبیر - اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از ...
آتوسا 550 تا 475 پیش از میلاد مسیح از شهبانوهای ایران بود وی دختر کورش کبیر، و خواهر خوانده ...