وزیر نفت ایران؛ هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه براساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی ...
به گزارش تراز ، حمیدرضا عراقی در پاسخ به این سوال که گفته می شود صادرات گاز ... ایران، کاهش ...
ایران: قیمت گاز صادراتی به ... مدیرعاملی شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره امکان ...
اما آنچه متفاوت می‌نمود آمار صادرات گاز ایران بود که بسیار امیدوارکننده است ... قیمت روز ...
رئیس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق قیمت‌های گاز صادراتی ایران به 3 کشور همسایه یعنی ترکیه ...
پورتال شرکت ملی گاز ایران ... ارسال گاز به نیروگاه ها، صنایع عمده و نیز مجموع صادرات در 5 ...