در این انتخاب كه جزو پرطرفدارترین نمونه‌های مشابه در آمریكا شناخته می‌شود، سال گذشته جانی ...