شرایط جدید معافیت های سربازی / جدول به گزارش ... این مصوبه مورخ 6/9/1392 از سوی اسحاق ...
معافیت‌های جدید سربازی اعلام شد ... احتمال تغییر قوانین سربازی؛ تمهیدات نیروی انتظامی برای ...
به پیوست آیین نامه جدید معافیت پزشکی (مصوب سال 1393) آورده شده (صقحات 10 تا 42). آیین نامه قدیمی رو ...
کاربران زیادی در مورد خرید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران و طرح معافیت ... جدید سربازی ...
سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری معافیتهای جدید ...