مدیریت منابع انسانی شرکت نفت قطر، مراحل استخدام را با توجه به نیاز ها و شرح وظایف موقعیت های ...
قطر پترولیوم ... ‌سازی نفت خام، گاز طبیعی و تولید ال‌ان‌جی، ال‌پی‌جی، محصولات پتروشیمی و ...
Based in the State of Qatar, Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Q.S.C. is one of the world’s-largest and most successful producers of low-density polyethylene (LDPE).
قطر; عربستان ... شرکت بازرسی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر فنی خود به افراد واجد ...
Primary Purpose of the Job: Undertakes welding inspection, quality control and metallurgical examination of all welding fabrication work to ensure compliance with ...