... کیلومتر ‘در همان مسیر خط لوله گاز ایران ... کرد که قرارداد با یک شرکت ... گاز; اقتصاد ...
مناقصه 1.5 میلیارد دلاری ساخت خطوط ... تقویت فشار گاز، دو سال زمان در نظر ... قرارداد) ...
وزیر نفت از انعقاد قرارداد در زمینه ... فروش نفت; گاز ... رضایت تولیدکنندگان نفت از قیمت 60 دلاری.
... هر چند قيمت فروش گاز به پاكستان ... درآمد 1.6 میلیارد دلاری شرکت ... کننده هستن و در آخر هم ...
... مالی 10 میلیارد دلاری در قرارداد ایرباس ... در یک هفته آخر ... فروش ویژه در طرح ...
قرارداد فروش گاز همراه ... صادرات ۵۰ میلیارد دلاری در ... سکوی فاز ۱۸ پارس جنوبی تا آخر ...
رکود در فروش میوه ... هدف گرفته است، قرارداد تجاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری بوئینگ با ...