قرارداد ٦٠ میلیارد دلاری فروش گاز در ایستگاه آخر ... قرارداد فروش گاز ... میلیارد دلاری ...
قرارداد ٦٠ میلیارد دلاری فروش گاز در ایستگاه آخر. ... بحران در مرکز منطقه 8 انتقال گاز کشور ...
انعقاد ۱۱۰ قرارداد به ارزش ۸۰ میلیارد ... انعقاد ۱۱۰ قرارداد به ارزش ۸۰ میلیارد دلار با ...
نمونه قرارداد فروش ... منابع 1.5 میلیارد دلاری ... مدیرعامل شرکت گاز قم: مصرف بهینه گاز در ...
نمونه قرارداد فروش ... منابع 1.5 میلیارد دلاری ... مدیرعامل شرکت گاز قم: مصرف بهینه گاز در ...
تشریح سه سناریوی گاز ی ایران در قبال قرارداد فروش گاز ... 60 میلیارد ریال گاز ... در ایستگاه ...
... هر چند قيمت فروش گاز به پاكستان ... درآمد 1.6 میلیارد دلاری شرکت ... کننده هستن و در آخر هم ...
مناقصه 1.5 میلیارد دلاری ساخت خطوط لوله و تاسیسات مربوط به صادرات گاز ... قیمت نفت در ... فروش ...
... تولید گاز در ... امضای ۸. ۶ میلیارد دلار قرارداد توسعه ... میلیارد دلاری تداوم ...
ماهانه حدود یک میلیارد مترمکعب گاز در ... میلیارد دلاری را در ... در راه‌اندازی ایستگاه ...
... در طول بیش از یکصد سال گذشته که در ایران نفت ... صفحه آخر ... آغاز مذاکرت ایران و غول گاز ...