قانون نظام وظیفه: ... ماده 2-هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال واردسن ...
... مشمولان خدمت نظام وظیفه که اکنون مشغول به تحصیل هستند و بالای ۱۸ سال سن ... قانون که ...
در دفترچه قانون های نظام وظیفه سال 1391 ، در ... در دفترچه قانون های نظام وظیفه سال 1391 ، در ...
... تغییرات در قانون نظام وظیفه عمومی منوط به ... اضافه شدن دو سال خدمت وظیفه سربازی ...
شنبه 30 دی 1391 ... مشمولان پنج سال معافیت موقت ... می شد ولی در قانون جدید وظیفه عمومی ضمن ...
اخبار نظام وظیفه. ... موادي از قانون نظام‌وظيفه كه در ... اعزام آنان سال 1391 تعيين ...
در دفترچه قانون های نظام وظیفه سال 1391 ، در ... در دفترچه قانون های نظام وظیفه سال 1391 ، در ...
اخبار نظام وظیفه. ... موادي از قانون نظام‌وظيفه كه در ... اعزام آنان سال 1391 تعيين ...
... کنند شامل تسهیلات متاهلین نمی‌شوند و اگر متاهلین تا قبل از سال ... نظام وظیفه ... قانون راه ...
... مشمول كسي است كه در شمول قانون خدمت ... ابتداي سال 1391 به مرحله ... وظیفه غایب نیز ...
... در سال 1391 به ... كشور و قانون ساختار نظام جامع ... طبق قانون نظام وظیفه عمومی ...
اخبار نظام وظیفه ... و سیاست خارجی قانون معافیت ... و قبل ازمرداد ماه سال جاري از طريق ...
آخرین نظرات rss © 2009-2024 نظام وظیفه و ... ورودی سال ... قانون جدید خدمت وظیفه عمومی ...
... دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام ... ماده 4: خدمت وظیفه عمومی 30 سال ... قانون خدمت نیروی ...
... تغييرات نظام وظيفه سال 92 -از ... دفترچه نظام وظيفه - قانون ... در نظام وظیفه.۱ ...
... وظیفه عمومی ناجا با اشاره به حذف معافیت سه برادری در قانون ... این قانون تا پایان سال ...