قانون نظام وظیفه: ... ماده 2-هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال واردسن ...
در دفترچه قانون های نظام وظیفه سال 1391 ، در ... در دفترچه قانون های نظام وظیفه سال 1391 ، در ...
متن تبصره ۱۱ بودجه سال ۹۶ درخصوص میزان ... مشمولان خدمت نظام وظیفه که اکنون مشغول به ...
شنبه 30 دی 1391 ... مشمولان پنج سال معافیت موقت ... می شد ولی در قانون جدید وظیفه عمومی ضمن ...
این فضا جهت نقد و بررسی اندیشه سیاسی شکل گرفته است. لطفا نظر دهید، نقد کنید و اگر دوست داشتید ...
... در سال 1391 به ... كشور و قانون ساختار نظام جامع ... طبق قانون نظام وظیفه عمومی ...
کد نظام وظیفه در کنکور سراسری 92 به ... از مهرماه سال 92 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سراسر ...
قانون کسرخدمت ... با توجه به اعلام سازمان نظام‌وظیفه ... نحوه محاسبه كسرخدمت هاي ايثارگري سال ...
قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه ... این قانون در سال ... از خدمت نظام وظیفه عمومی ...
شرایط جدید معافیت های سربازی قانون جدید نظام وظیفه عمومی، 15 مهر ماه سال گذشته از ... 1391, 7:12 pm ...