مفهوم قانون دوم نیوتن جرم جسم به مقدار ماده‌ای که در ساختمان جسم بکار رفته است بستگی دارد ...
محاسبه شتاب جسم در حال سقوط در سیاره. قانون دوم نیوتون: اگر به جسمی نیروی خالصی وارد شود ...
دید کلی شخصی را در نظر بگیرید که طنابی را در دست دارد و آنرا می‌کشد، نیرویی از دست شخص بر ...
Java applet: Newton's second law experiment ... This Java applet simulates an air track glider setup, as it is used for experiments on constant acceleration motion.
گالیلئو گالیله · بلز پاسکال · کریستین هویگنس · رابرت هوک · ایزاک نیوتن · دانیل برنولی · ...
آشنایی با ايزاك نيوتن - ايزاك نيوتن در سال 1642 در انگلستان بدنيا آمد.پدرش دو ماه قبل از ...
در این ویدیوی کلاس درس به حل تمرین دوم فصل دوم کتاب فیزیک سال سوم که یک مساله از قانون کولن ...
محاسبه آنلاین سنوات. در اینجا شما می توانید با ربات های ای چرتکه میزان سنوات را به صورت ...
دین و زندگی - فلسفه و منطق - تست دین و زندگی دوم دبیرستان - ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم ...
دین و زندگی - فلسفه و منطق - تست دین و زندگی دوم دبیرستان - ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم ...
قانون کارما چیست تناسخ ارواح چیست نیروی کارما کارماچیست آیا نیرویی غیر از نیروی خداست یا ...
افزايش نمرات و معدل کتبی در امتحان‌های نهایی. پیک سنجش اين روزها، مهم­ترين دغدغه براي دانش ...