مفهوم قانون دوم نیوتن جرم جسم به مقدار ماده‌ای که در ساختمان جسم بکار رفته است بستگی دارد ...
بنا به قانون گرانشی نیوتون هر دو جرم همواره یکدیگر را می‌ربایند (به سمت یکدیگر جذب می‌کنند).
دید کلی شخصی را در نظر بگیرید که طنابی را در دست دارد و آنرا می‌کشد، نیرویی از دست شخص بر ...
قانون اوّل و دوّم نیوتن، جداگانه به بررسی این 3 حالت می‌پردازد.
Java applet: Newton's second law experiment ... This Java applet simulates an air track glider setup, as it is used for experiments on constant acceleration motion.
فیزیکدانان راهی برای نقض قانون دوم ترمودینامیک پیدا کردند! نوشته شده توسط : تحریریه‌ی بیگ ...
بیگ بنگ: این اصل که به عنوان قانون اول ترمودینامیک شناخته می شود، یکی از قوی ترین اصول علمی ...
قانون كولن . در سال 1785، فیزیكدانی فرانسوی به نام كولن به بررسی تأثیر مقدار بارها و فاصله آن ...
در این ویدیوی کلاس درس به حل تمرین دوم فصل دوم کتاب فیزیک سال سوم که یک مساله از قانون کولن ...
قانون هوک. اهداف: تعیین ثابت یک فنر و تعیین ضریب سختی. بررسی ترکیب سری و موازی فنرها
دین و زندگی - فلسفه و منطق - سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی پيش دانشگاهي درس اول و دوم - ما ...
دین و زندگی - فلسفه و منطق - سوالات تشریحی با پاسخ نامه دین و زندگی چهارم - ما زنده بر آنیم که ...