قانون مجازات اسلامي از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي ...
قانون جديد مجازات اسلامي پس از بازنگري و انجام اصلاحات لازم چندي پيش منتشر شد كه متن كامل آن ...
قانون مجازات اسلامی که قانونی مادر در کشورمان تلقی می‌شود باید به ۵۰۰ ماده تقلیل پیدا کند ...
فرشته عدالت - مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي (جزای عمومی مدرس استاد حسین زاده) - آنکه ...
متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید. با تائید نهایی شواری نگهبان، لایحه قانون مجازات اسلامی ...
قانون مجازات اسلامی (با اعمال آخرین اصلاحات) کتاب اول - کلیات. باب‌ اول ـ مواد عمومی
ماده ١ قانون مجازات اسلامی مشتمل است بر جرائم، مجازاتهای حدود، قصا ص، دیات و تعزیرات،
متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید. با تائید نهایی شواری نگهبان، لایحه قانون مجازات اسلامی ...
قانون مجازات اسلامی،تخفیف مجازات،تعلیق مجازات ، آزادی مشروط ،حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات
فرشته عدالت - مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي (جزای عمومی مدرس استاد حسین زاده) - آنکه ...
قانون مجازات اسلامی (با اعمال آخرین اصلاحات) کتاب اول - کلیات. باب‌ اول ـ مواد عمومی
قانون جديد مجازات اسلامي پس از بازنگري و انجام اصلاحات لازم چندي پيش منتشر شد كه متن كامل آن ...
با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی ...
براساس قانون جديد مجازات اسلامي قتل به عمد، شبه‌عمد و خطاي محض تقسيم مي‌شود که دقيقا اين ...
متن قانون جدید مجازات اسلامی – مصوب 92; دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 1390)
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد ...
ماده 557 قانون مجازات اسلامي جديد هم به صراحت، تغليظ در ديه را منحصر به قتل نفس کرده است و آن ...
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را که پیش از این به تصویب ...