3- هرچند قانون جديد مجازات اسلامي هنوز ابلاغ و منتشر نشده است، اما به هرحال به‌وسيله رييس ...
با تائید نهایی شواری نگهبان، لایحه قانون مجازات اسلامی برای مدت 5 سال به تصویب رسید و به ...
قانون جديد مجازات اسلامي ايران; بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون ...