1 ـ تفاوت اساسي بين دو بيتي و رباعي در وزن آنهاست . (رباعي داراي حدود 12 وزن در زبان فارسي است.)
دوبیتی (نام دیگر:فهلویات) از قالب‌های ریشه‌دار شعر پارسی است. دوبیتی شعری یازده هجایی مرکب ...
ادبیات - قالب شعر - توضیحات ... رباعي به لحاظ موضوع سه نوع است: 1رباعي عاشقانه: ...
آرايه هاي ادبي بخش دوم. قالبهاي شعر فارسي درس 6. 1- قالب رباعي چيست؟ دو شاعر معروف اين قالب را ...
قالب های اصلی شناخته شده در شعر عبارتند از: ۱ـ قصیده: قصیده یعنی قصد کرده شده، و مقصود خاص ...
قصيده چيست؟ نوع اشعاري است که بر يک وزن و قافيه با مطلع مصرع، و مربوط به يکديگر درباره موضوع ...
این قالب، یک قالب شعر ایرانی است، که در زبانهای دیگری (از جمله عربی و ترکی و اردو) ...
قالب های شعر فارسی رباعی ، دوبیتی ، چها پاره 1- قالب رباعی چیست؟ دو شاعر معروف این قالب را نام ...
1- زبان چيست ؟براي ارتباط با ديگران و بيان مقصودخود از زبان استفاده مي ... 26- قالب رباعي چيست ؟
انواع ادبي چيست ... غزل و مثنوي، قالب غزل ـ مثنوي را ... آمده است و قالب رباعي در ...
1- قالب رباعي چيست؟ ... 4- درون مايه قالب «چهار پاره» چيست و چندتن از چهارپاره سرايان مشهور را ...
در این قالب شعری،مصراع اول ودوم و چهارم هم قافیه اند؛البته گاهی مصراع سوم هم،قافیه دار ...
1- در قالب رباعي، تكيه‌ي اصلي معنا در كدام مصراع است؟ مصراع ... 7- قالب شعري «بوستان» چيست؟
قالب آن «قطعه» است و موضوعش «غنيمت شمردن دوران جواني» است. ... 1- مسمّّط چيست؟
1- قالب رباعي چه ... 2- اهميت قالب مستزاد در چيست ، چرا؟ اهميت قالب مستزاد از آن روست كه ...
پوسته ی وردپرس، قالب وردپرس یا همان WordPress Theme، همان طرح اصلی وب سایت وردپرس شماست!