سال نام فیلم; ۱۳۵۶: سرسپرده: ۱۳۵۶: پشت و خنجر بازیگران : ایرج قادری ، پوری بنایی ، بهمن مفید ...
سال نام فیلم; ۱۳۵۶: سرسپرده: ۱۳۵۶: پشت و خنجر بازیگران : ایرج قادری ، پوری بنایی ، بهمن مفید ...
Oct 01, 2007 · امیدوارم لذت ببرید!!!!! چرا داریوش از شکایت خود نسبت به زنی که بصورتش اسید پاشیده بود ...