مرد به هنگام اجرای صیغه عقد، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح مهریه یا صداق ...
فلسفه تعیین مهریه برای زن از نگاه اسلام را در ادامه میخوانید به گزارش ایران ناز مهریه در لغت ...
مهریه در ازدواج,فلسفه مهریه در ازدواج,تعیین مهریه در ازدواج,دلیل تعیین مهریه در ازدواج,علت ...
قرار ندهند فلسفه ی مهریه مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشوئی بطور یکسان بهره میگیرند و پیوند ...
ماهیت و فلسفه مهریه در حقوق. یک حقوقدان گفت: جامعه ما در خصوص طلب مهریه زن از شوهرش زمانی که ...
مهریه، صداق یا کابین، مقدار مالی است که از سوی شوهر به زن در فرآیندی به نام ازدواج داده می شود.
مهر، ازآنجا پیداشده که قانون خلقت درروابط دو جنس، بعهده هر یک ازآنها نقش جداگانه ای گذاشته ...