وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در ... احمدی مقدم ...
وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون ...
سردار احمدی مقدم در اواخر مسئولیت با تخلف بنیاد تعاون برخورد نمود و شایعه بازداشت یا تحقیق ...
اسماعیل احمدی مقدم , نیروی انتظامی , غلامحسین محسنی اژه‌ای, اخبار,اخبار اجتماعی ,فساد مالی ...
Video embedded · اشاره اسماعیل احمدی مقدم به پرونده فساد مالی در ... اشاره اسماعیل احمدی مقدم به پرونده ...