معنی واژهٔ مرمت در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه ... فرهنگ لغت مرمت - unvan.ir .
مرمت گر - معنی لغوی و مفهوم مرمت - مرمت معماری , مرمت شهری , ... منبع: لوح فشرده فرهنگ لغت دهخدا .
منابع استفاده شده: - فرهنگ نفیسی - فرهنگ معین - لغت نامه دهخدا - دکتر کریم پیرنیا
مرمت گر - معنی لغوی مرمت - مرمت معماری , مرمت شهری , ... منبع: لوح فشرده فرهنگ لغت دهخدا .
مرمت mermet ... و عاطفی، و بستر اولیه شکل‌گیری فرهنگ و به‌نوعی بخشی از ... فرهنگ لغت ...
معنی واژهٔ مادرقحبه در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب
مرمت گر - معنی لغوی مرمت - مرمت معماری , مرمت شهری , ... منبع: لوح فشرده فرهنگ لغت دهخدا .
معنی واژهٔ مرمت در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه ... فرهنگ لغت مرمت - farsibuzz ...
مرمت - تعاریف مرمت - مبانی نظری مرمت و ... مرمت ... فرهنگ لغت امشب چه خوابی دیدین؟تعبیرشو ...
دیکشنری انگلیسی فارسی و انواع دیگر فرهنگ های لغت از جمله فرانسه، آلمانی و اسپانیایی به ...
در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید ... لغتنامه دهخدا فرهنگ معین لغت ...
فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی ...
نرم فزار فرهنگ لغت معین با دارا بودن ۴۳۰۰۰ واژه اولین و جامع ترین دیکشنری فارسی به فارسی ...
مرمت mermet ... و عاطفی، و بستر اولیه شکل‌گیری فرهنگ و به‌نوعی بخشی از ... فرهنگ لغت ...
فرهنگ لغت دو زبانه دانشجو، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی دارای بیش از 50,000 لغت انگلیسی ...
مرمت - مبانی ... - مجلات اثر، آبادی ، هفت شهر ، فرهنگ و معماری ، صفه ... فرهنگ لغت
online-dictionary-farsi-to- arabic دیکشنری آنلاین فارسی به عربی فرهنگ لغت عربي به فارسي متن مترجم رایگان ...
Translation services by Tarjomeh.com in Middle East languages. خدمات ترجمه فرهنگ لغت، آموزش زبان و خدمات متنوع دیگر