با توجه به آیین نامه تشکیلات هیات عالی جذب هیات علمی و دستور العمل و بخشنامه های صادره ...
نتایج کنکور کارشناسی ارشد پزشکی 96 اعلام شد/ 7 هزار نفر قبول شدند; لزوم ارایه تاییدیه تحصیلی ...
برگزاری طرح دوست علمی با موضوع کارآفرینی زیست محیطی و آشنایی با بوم مدل کسب و کار
نتایج کنکور کارشناسی ارشد پزشکی 96 اعلام شد/ 7 هزار نفر قبول شدند; لزوم ارایه تاییدیه تحصیلی ...