شیعه پاسخ میدهد ... و دروغی که در کتب خود راجع به شیر دادن مرد بزرگسال نقل کرده اند فتوای عجیب ...
عکس های عجیب از انسان های ناقص الخلقه (18+) عكسهایی از عجیب و غریب ترین ماهیهای صید ...