در پاسخ به عباس این چرت و پرتا چیه میگی؟یکیم اومده با هزارتا مشقت داره رایگان در اختیار مردم ...
گلچین بهترین سبک در وصف شهادت حضرت زینب (س) در سالهای قبل با مداحی حاج محمودکریمی ، حاج ...
با دیدن نقد جناب آقای ابطحی به سخنان جناب آقای «دکتر روازاده» ، خدا را شکر گفتم که بالأخره ...