شمس الدین محمد ملقب سان الغیب حضرت حافظ فال حافظ گرفتن تفال به حافظ,فال حافظ گرفتن,حافظ جدید ...
آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا سمعا و طاعه ای ندا ...
میزبانی هوروش باند از ۱۶۰۰۰ نفر در اولین تور کنسرت! کنسرت بیست و یک روز بعد در سالن همایش ...
دست در گردن یاد تو چنانم که مپرس. آنچنان یاد تو افتاده به جانم که مپرس. با گُلِ روی تو از باغ ...
ستاد عالى مسابقات قران كشور طى نامه اى به مرتضى نجفى قدسى مدير دارالقران امام على( ع) از ...