برای شروع غذای کمکی چه سنی مناسب است چرا؟ پایان شش ماهگی یعنی 180 روز بعد از تولد بهترین زمان ...
غير از سرلاك چيزاي ديگه هم ميتوني بدي.من يك قطعه به،گلابي يا سيب(يك كدومشون را)رنده ميكردم ...
جدول زمان بندی تغذیه در نه و ده ماهگی . تعداد دفعات شیر و غذای کمکی در ابتدای نه ماهگی تا آخر ...
برای شروع غذای کمکی چه سنی مناسب است چرا؟ پایان شش ماهگی یعنی 180 روز بعد از تولد بهترین زمان ...
غير از سرلاك چيزاي ديگه هم ميتوني بدي.من يك قطعه به،گلابي يا سيب(يك كدومشون را)رنده ميكردم ...
جدول زمان بندی تغذیه در نه و ده ماهگی . تعداد دفعات شیر و غذای کمکی در ابتدای نه ماهگی تا آخر ...