با شروع بهمن ماه پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار آغاز خواهد شد، حداقل ...
كارمندان و كارگران -employees & workers - نحوه محاسبه میزان عیدی مشمولین قانون خدمات کشوری و کارگران ...
حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال ... عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان ...
عیدی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون و 216 هزار تومان تا یک میلیون و 824 هزار تومان خواهد ...
... سال 96 عیدی سال 96 چقدره جدول 14 ساله عیدی کارگران مشمولان ... واحده قانون کار ...
به گزارش فرهنگ نیوز ، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵ سال اخیر براساس ...
با اعلام رقم 608 هزار و 900 تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار ...
به گزارش سایت استخدام پرداد و به نقل از تابناک ، با تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۶ مشمولان قانون ...
... با تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۶ کارگران توسط شورای عالی کار مبلغ عیدی ... مشمولان قانون کار ...
به گزارش خبرنگار مهر، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال اخیر بر اساس ...
با اعلام حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، حداقل عیدی سال آینده یک میلیون ...
فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی کارگران قانون کار عیدی ... مشمولان قانون کار همان ۲ ...
... کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد ...
به‌زودی پرداخت عیدی ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱۳۶۰۰۰ ...
میزان عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون كار . كارگران امسال 779 هزار تا یك میلیون و 169 هزار ...