با شروع بهمن ماه پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار آغاز خواهد شد، حداقل ...
كارمندان و كارگران -employees & workers - نحوه محاسبه میزان عیدی مشمولین قانون خدمات کشوری و کارگران ...
عیدی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون و 216 هزار تومان تا یک میلیون و 824 هزار تومان خواهد ...
حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال ... عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان ...
به گزارش فرهنگ نیوز ، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵ سال اخیر براساس ...
... مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد ۳۸۹۷۰۰تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان ...
به دنبال تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال 95، مبلغ عیدی پایان سال مشمولان ... قانون کار ...
... کارگر و مشمول قانون کار، میزان عیدی سال ... کارگران و مشمولان قانون کار 364 هزار و 625 ...
میزان پاداش آخر سال کارکنان مشمول قانون کار برای کارکرد یکسال تمام، بر مبنای حداقل دستمزد ...
حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال ... عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان ...
... مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد ۳۸۹۷۰۰تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان ...
به گزارش خبرنگار مهر، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال اخیر بر اساس ...
با اعلام حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، حداقل عیدی سال آینده یک میلیون ...
مشمولان قانون کار ... عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی بر اساس رای ...
... افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار ... ساله عیدی کارگران و مشمولان ...
حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی ...
مشمولان سهام عدالت ... چه فرمولی اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی را محاسبه ... از قانون کار ...
... با تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۶ کارگران توسط شورای عالی کار مبلغ عیدی ... مشمولان قانون کار ...
به‌زودی پرداخت عیدی ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱۳۶۰۰۰ ...
... تومانی مشمولان قانون کار در سال آینده، جدول کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی پایان ...