با شروع بهمن ماه پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار آغاز خواهد شد، حداقل ...
كارمندان و كارگران -employees & workers - نحوه محاسبه میزان عیدی مشمولین قانون خدمات کشوری و کارگران ...
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ قانون تامین اجتماعی ...
حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال ... عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان ...
... مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد ۳۸۹۷۰۰تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان ...
به دنبال تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال 95، مبلغ عیدی پایان سال مشمولان ... قانون کار ...
به گزارش فرهنگ نیوز ، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵ سال اخیر براساس ...
با اعلام رقم 608 هزار و 900 تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار ...
حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال ... عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان ...
... کارگر و مشمول قانون کار، میزان عیدی سال ... کارگران و مشمولان قانون کار 364 هزار و 625 ...
عیدی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون و 216 هزار تومان تا یک میلیون و 824 هزار تومان خواهد ...
با اعلام حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، حداقل عیدی سال آینده یک میلیون ...
سوالات زیادی در خصوص اینکه در پایان هر دوره با چه فرمولی اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی را ...
میزان عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون كار . كارگران امسال 779 هزار تا یك میلیون و 169 هزار ...
... برابر قانون کار مبنای محاسبه عیدی و پاداش ... سال آینده مشمولان قانون کار در محافل ...
بخش اول:مشمولین قانون کار. 1-کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟ از لحاظ قانون کار، کارگران ...
به‌زودی پرداخت عیدی ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱۳۶۰۰۰ ...