صدها مهر و کفش بود که به سمت لاریجانی پرتاب ... پرتاب مهر به سمت آقای ... عکس/ دیدار محسن ...
قطع سخنرانی لاریجانی در قم/ پرتاب کفش و مهر نماز به سوی لاریجانی!/ ... عکس و تصویر ... پرتاب مُهر ...
عکس; صدا; وبلاگ ... نهم/از پرتاب مهر به سوی ... لنگه کفش و مهر نماز به سمت لاریجانی سعی در ...
سخنرانی علی لاریجانی در قم ناتمام ماند/پرتاب مهر ... لاریجانی به ... عکس کنار آقای لاریجانی ...
همه جنجال‌ها در مجلس نهم / از پرتاب مهر به سوی لاریجانی ... پرتاب لنگه کفش و مهر ... عکس ...
... ماند/ پرتاب کفش و مهر نماز به سوی لاریجانی. ... ناتمام ماند/ پرتاب کفش و مهر نماز به ... (عکس ...
فیلم حمله و پرتاب کفش و مهر به لاریجانی در 22 بهمن ... فیلم حمله به لاریجانی در قم ... گالری عکس;
همه جنجال‌ها در مجلس نهم / از پرتاب مهر به سوی لاریجانی ... پرتاب لنگه کفش و مهر ... عکس ...
قمی ها به سمت لاریجانی کفش و مهر پرتاب کردند ... رهنما+ عکس; لاریجانی: دولت به ...
عکس; صدا; وبلاگ ... شوخی لاریجانی با معاون‌روحانی که به او مُهر پرتاب شده‌بود/ همین کارها ...
پرتاب مهر نماز ... نعلین به سوی لاریجانی پرتاب کردند و ... بازهم علی لاریجانی به سخنرانی ...
مهاجمان ، با پرتاب کفش و مهر به ... قبل از ورود لاریجانی به ... اخبارتان خوب است ولی با عکس ...
در روز 22 بهمن 1391 آقای دکتر لاریجانی به ... در این وضعیت، شدت پرتاب مهر و خطر ... عکس; تجاوز به ...