یادم رفت که بهتون بگم لطفا در نظر سنجی من شرکت کنید و حدس بزنید که در آخر بین کل آ را از وینکسیا