نژاد رییس جمهور وقت ... تمرین و جلسه با تنها دستیارش/ اندک، اندک جمع نفتی‌ها می‌رسند! + عکس
عکس; ویدیو; rss ... چشمت ابروست یا فلان کارت اشتباه است آقای احمدی نژاد... سال ها برای من تبعات ...
داستان انحراف احمدی‌نژاد چه بود؟ چه شد که حامیان تندمزاج ۸۴ و ۸۸ اش تندترین افشاگری‌ها را ...